Diyarbakır Genel Bilgi
İlimiz Diyarbakır / Mart 26, 2019

GENEL BİLGİLER Diyarbakır ve çevresi tarih   öncesi dönemlerden itibaren her devirde nemini korumuş, Anadolu ile Mezopotamya,   Avrupa ile Asya arasında doğal bir geçiş yolu, bir köprü görevi yapmış bu   nedenle de çeşitli uygarlıkların tarihi ve kültürel mirasını günümüze kadar   taşımıştır. Tarih boyunca Amida, Amid, Kara-Amid, Diyar-Bekr, Diyarbekir,   Diyarbakır adlarını alan kent Güneydoğu Anadolu bölgesinin orta bölümünde,   Elcezire denilen, Mezopotamya´nın kuzey kısmındadır. Yontma taş ve Mezolitik devirlerde, Diyarbakır ve çevresindeki   mağaralarda yaşanmış olduğu, yapılan arkeolojik araştırmalar ile anlaşılmıştır.   Eğil-Silvan yakınlarındaki Hassun, Dicle Nehri ve kolları üzerinde Ergani   yakınlarında Hilar mağaralarında bu çağdan kalma kalıntılar tespit   edilmiştir. Anadolu´nun en eski köy yerleşmelerinden biri olan tarımcı köy   topluluklarının en güzel örneğini veren Ergani yakınlarındaki Çayönü Tepesi,   günümüzden 10.000 yıl önceye tarihlenmesi ile sadece bölge tarihimize değil   Dünya uygarlık tarihine de ışık tutmaktadır. M.Ö. 7.500-5.000 yılları arasında   aralıksız olarak daha sonra da aralıklarla iskan edilmiş olan günümüzdeki kent   uygarlığının ilk temellerinin atıldığı Çayönü, insanların göçebelikten yerleşik   köy yaşantısına, avcılık ve toplayıcılıktan besin üretimine geçtikleri “Neolitik   Devrim” olarak da bilinen teknolojik yaşam biçimi, beslenme ekonomisi ve insan   doğal çevre ilişkilerinin tümü ile değiştiği kültür tarihi ile ilgili buluşlarda   bir çok ilki de içeren canlı ve ilginç bir yerleşmedir. Yabani buğday,   mercimekgiller gibi bitkilerin tarıma alınması,…

Diyarbakır evden eve Nakliyat